Nabídka

Info o nemovitosti

Typ nemovitosti:

Prodej/pronájem:

Bližší popis nemovitosti a Vašich požadavků:

Kontakt na vás

Jméno:

Telefon:

Email:

 

Co je u nás samozřejmostí pro prodávající:

Nemovitosti které nabízí společnost Reality Grál s.r.o. jsou osobně prověřeny a nafoceny konkrétním makléřem, který má zakázku od počátku do konce na starosti, zajišťuje prohlídky se zájemci a na všech prohlídkách je osobně přítomen. O prohlídkách jsou vedeny záznamy, formou protokolu.

Nabízíme:

 • aktivní a individuální přístup našich makléřů a všech našich spolupracovníků při prodeji Vaší nemovitosti
 • kvalitní inzerci s fotografiemi nabízených nemovitostí na 6 nejnavštěvovanějších realitních serverech
 • inzerci a oslovení široké veřejnosti v profesionálních tištěných médiích, které jsou zdarma dostupné na frekventovaných místech středomoravského regionu
 • dle potřeby a charakteru nemovitosti –  inzerci Vaší nemovitosti v místně příslušném, regionálním tisku
 • přehledné a srozumitelné zprostředkovatelské smlouvy
 • prezentaci vytvořenou na základě charakteru Vaší nemovitosti orientovanou na vhodnou cílovou skupinu potencionálních zákazníků
 • využití  stávající databáze klientů evidovaných naší a spřátelenými RK na základě poptávkových a prohlídkových formulářů
 • právní a poradenské služby v oblasti realit s nezávislým právníkem tak, aby kupující i prodávající měli zajištěnu právní jistotu při uzavírání kupních smluv a souvisejících právních úkonů
 • úvěry, včetně servisu a poradenství při výběru nejvhodnějšího financování Vaší nemovitosti, respektující možnosti a současné finanční závazky kupujícího
 • vypracování znaleckého posudku pro finanční úřad, nebo banku poskytující úvěr
 • vypracování a podání daňového přiznání u příslušného finančního úřadu za účelem úhrady daně z převodu nemovitosti
 • vyřízení problematiky týkající se omezení vlastnického práva (exekuce, zástavy, výmazy již bezpředmětných věcných břemen apod.) – u výhradních smluv
 • předání nemovitosti včetně předávacího protokolu, na požádání s přiloženou fotodokumentací
 • geodetické práce – vypracování geometrických plánů, vytyčování pozemků, včetně kontroly hranic a dělení pozemků, zaměření rozestavěných staveb, legalizace nezkolaudovaných staveb, souhlasy a veškeré náležitosti spojené s vyřizováním stavebních povolení, územních souhlasů a ohlášení staveb, prohlášení vlastníka a podobně…

Při samotném prodeji Vaší nemovitosti zajistíme:

 • obstarání dokumentů z katastru nemovitostí k prodeji/koupi nemovitostí (výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, nabývací tituly, apod.)
 • sepsání smlouvy o složení rezervační zálohy
 • sepsání kupní smlouvy, nebo úhradu vypracování kupní smlouvy
 • sepsání smlouvy o úschově finančních prostředků – úschovu těchto prostředků na depozitním účtu do doby zápisu do Katastru nemovitostí
 • sepsání plné moci pro podání návrhu na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí
 • úhradu poplatků za ověření podpisů v rámci sepisu kupní smlouvy
 • úhradu poplatků za vklad kupní smlouvy do Katastru nemovitostí
 • zajištění odhadu nemovitosti akreditovaným odhadcem, pro účely vypracování daně z převodu nemovitosti
 • vypracování a podání daňového přiznání na příslušném Finančním úřadě
 • odeslání daně z převodu nemovitosti z depozitního účtu