Geodézie

Partnerská společnost Geo Real Group s.r.o  působí v oblasti geodézie a pozemkových úprav od roku 1992. Nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím a všem, kteří potřebují, zpracovávají a využívají informace o poloze a vztazích objektů a jevů v reálném prostoru jejich zájmu. Dále poskytujeme i poradenství v oblastech katastru nemovitostí a geodézie. Vysoká odbornost je zde zajištěna kompetentními osobami s dlouholetou praxí v oboru.

Nabízíme

Zaměřování budov

 • rozestavěné stavby
 • novostavby ke kolaudaci
 • rekreační chaty
 • hospodářské a výrobní objekty

Dělení pozemků

 • rozdělení pozemků
 • rozdělení pozemků o dané výměře
 • zaměření změn hranice

Vytyčování hranic

 • vlastnické hranice parcely
 • hranice dříve scelených parcel

Věcná břemena

Mapové podklady

 • zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí
 • mapové podklady pro projektování doplněné o inženýrské sítě a hranice pozemků dle katastrální mapy
 • zaměřování podélných a příčných profilů

Pro správce inženýrských sítí

 • vyhotovení podkladů pro projekt
 • zaměření dokončených vedení inženýrských sítí
 • zpracování výkresů dle požadavků správců sítí

Pro stavební firmy

 • vytyčování staveb
 • zaměření dokumentace skutečného provedení stavby
 • určování výšek, výpočet kubatur

Speciální práce

 • zaměření fasád domů
 • vyhotovení základní mapy závodu

Reference

 • práce pro ČEZ Distributor a.s.
 • 47 rodinných domů v Nemilanech
 • 27 rodinných domů v Radíkově
 • 10 rodinných domů v Hynkově
 • 15 rodinných domů ve Velkém Týnci
 • fotovoltaická elektrárna ve Velkém Týnci
 • vlastníme certifikát ČEZ pro zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), dle metodiky ME139 ČEZu

 

 • Sídlo společnosti
 • Geo Real Group s.r.o.
 • IČ: 63981637
 • DIČ: CZ63981637
 • Hněvotín 8
 • 783 47 Hněvotín
 • Kontaktní osoba
 • Milan Korba
 • Mobil: +420 773 517 373
 • Hněvotín 8
 • 783 47 Hněvotín
 • E-mail: korba.milan@seznam.cz